טופס פעילות

 • 1
  נוכחי:
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
בטופס זה אתם מתבקשים למסור פרטים על פעילותכם בתחומי STE(A)M. לפני מילוי הטופס יש לרשום את ארגונכם באמצעות טופס הארגון. כל הפעילויות ייכללו במפת הנתונים המקוונת של פעילויות STE(A)M באירופה.
STE(A)M הם ראשי התיבות באנגלית של "מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, (אמנות), מתמטיקה" (Science, Technology, Engineering, [Art], Mathematics). לא כל היוזמות כוללות אמנות, ולכן אפשר להיתקל לפעמים גם בראשי התיבות STEM.