Obrazac za organizacije

  • 1
    Current:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hvala Vam što ste odvojili vreme da popunite ovaj upitnik i time date doprinos stvaranju SYSTEM 2020 onlajn mape STE(A)M učenja van učionice. U prvom koraku ćete popuniti Obrazac za organizacije na osnovu kog ćemo Vašu organizaciju moći da postavimo na mapu. Nakon toga ćete popuniti Obrazac za aktivnosti, gde ćete imati priliku da unesete informacije o aktivnostima koje sprovodite u okviru Vaše organizacije. Na osnovu Obrasca za aktivnosti moći ćemo da predstavimo Vaše aktivnosti na mapi, poredeći ih i povezujući ih sa drugim organizacijama. Ukoliko ste već uneli informacije o Vašoj organizaciji, molimo Vas da unesete nešto više o aktivnostima Vaše organizacije u odgovarajućem delu upitnika

 
STE(A)M se odnosi na nauku (Science), tehnologiju (Technology), inženjering (Engineering), umetnost (Art) i matematiku (Mathematics). Ne uključuju sve STEM inicijative umetnost. SYSTEM 2020 poziva sve STE(A)M inicijative učenja van učionice da se uključe u jednistveno mapiranje ovakvih aktivnosti.
Područje ovog projekta podrazumeva inicijative iz sledećih zemalja/regiona:

Austrija, zemlje Balkana, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Izrael i palestinske teritorije, Italija, Holandija, Portugalija, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Horizon 2020 logo

Projekat finansira Horizont 2020 program Evropske unije za istraživanja i inovacije, pod sporazumom o grantu br. 788317.